Dzieci niepełnosprawne z domu dziecka w Kenii

Od roku 2015 wspieramy dzieci – zdrowie oraz niepełnosprawne z sierocińca w Nakuru w Kenii.

 

 

 

Pełna informacja o placówce:

Informacje-dom-dziecka-Nakuru-Kenia