ADOPCJA STUDENTA

„Jeśli dasz człowiekowi rybę, nakarmisz go na jeden dzień.
Jeśli nauczysz go, jak łowić ryby, nakarmisz go na całe życie.” [Konfucjusz]

Tutaj znajdą Państwo ośrodki, które mają pod opieką najzdolniejszych uczniów, którzy ukończyli edukacje podstawową, ale zła sytuacja materialna nie pozwala na kontynuacje edukacji. Wszyscy wiemy jaki wpływ na znalezienie pracy ma edukacja. Zdobywając wyższe wykształcenie mają niepowtarzalną szansę na poprawienie sytuacji nie tylko swojej, ale stabilizację dla całej swojej rodziny w przyszłości.

Gorąco zachęcamy do wspierania studentów, do dawania młodym ludziom wędki, aby już więcej nie musieli prosić …. Dzięki Państwa pomocy będą mogli zacząć dawać.

Bycie w ostatnich klasach szkoły średniej, w szkołach zawodowych, na studiach to największy sukces programu Adopcja Serca. Wielki finał i ostatni krok do samodzielności oraz wspierania wiedzą i pieniędzmi lokalnej społeczności i rodziny.
Ich sytuacja bywa dynamiczna, każdy rok akademicki wiąże się  czasem z rożnymi kosztami, są Rodzice wspierający ich naukę w formie stałych przelewów, są także jednorazowe lub okazjonalne.
W razie chęci wsparcia, któregoś z nich, prosimy o kontakt. Podamy mailowo bieżącą sytuację i potrzeby danego studenta lub wskażemy najpilniejsze potrzeby w tym zakresie: adopcja@majaprzyszlosc.org.pl

Poniżej Studenci oraz Absolwenci. Zapraszamy do lektury i pomagania 🙂

 

AKTUALNI STUDENCI
_Francis_student antropolgia 2014-15_3rokFrancis jest półsierotą. Tato nie żyje, a mama mieszka w wiosce, a nie w mieście. Francis jest już na własnym utrzymaniu, niestety z tego powodu na szkołę już nie wystarcza. Stąd potrzebna pomoc, by mógł ukończyć studia. Francis w roku akademickim 2014/15 jest już na 3 roku antropologii i w tym roku będzie bronił licencjat. Zaangażowany w pomoc naszym uczniom z programu Adopcja Serca w Yaounde. Jest bardzo dobry z informatyki.  Na opłatę studiów, materiałów do nauki i dojazdów potrzebuje pomocy w kwocie 550 EURO. Wesprzyj samodzielnego studenta: adopcja@majaprzyszlosc.org.pl
_Arthur_student ksiegowosc od 2014-15_1rokArthur od dzieciństwa jest głównie pod opieka mamy, tato odszedł do innej kobiety, ale pojawił się po latach w życiu chłopca – w 2014 roku. Ma 5 rodzeństwa. Mama prowadzi mały „komers” sprzedając warzywa. sytuacja ciężka, bo bardzo często choruje i nie może pilnować straganu.  Mimo trudności jakie ma wielu potencjalnych studentów w krajach Globalnego Południa Arthur, nasz Podopieczny w Yaounde, zdecydował się zdawać na dwa kierunki, aby zwiększyć swoje szanse na kontynuowanie nauki. I udało się – zdał pozytywnie oba egzaminy. Dostał się na obydwa kierunki – dziennikarstwo i księgowość – bo jest naprawdę bardo dobry. Stanął przed trudnym wyborem i zdecydował się na księgowość. Koszty roczne studiów 1100 EUR, a Tata może mu opłacać niespełna 500 EUR. Poszukujemy 2-3 osób, którym jego los nie będzie obojętny i dołączą do Mamy Adopcyjnej Arthura, by wspólnymi siłami przeprowadzić go przez całe studia ku lepszej przyszłości. Zapraszamy do kontaktu: adopcja@majaprzyszlosc.org.pl
Grace 35Grace jest półsierotą. Tato nie żyje od 2007r. Mama sprzedając warzywa utrzymuje rodzinę, ale ma 6 dzieci w tym studentkę – Grace, stad ciężko opłacić szkołę młodszych i studia. Grace do dnia dzisiejszego bardzo dobrze zdaje egzaminy i bardzo chce móc uczyć się dalej. Grace skończyła w maju 2013 klasę maturalną liceum, ale uczyła się bardzo dobrze dlatego od roku akademickiego zalicza się do grona studentów. Łączny koszt roczny szkoły wyższej Grace będzie wynosi w bieżącym roku akademickim 2015/16: 1600 EUR.  Mamy 3 rodziców Adopcyjnych deklarujących określoną kwotę rocznie. To ogromna pomoc, jednak nadal nie pokrywa całości. Razem możemy więcej! Jeśli możesz Jej pomóc – napisz na adopcja@majaprzyszlosc.org.pl Więcej szczegółów adopcji Grace znajdziesz tutaj.
Bertrand Bertrand z Kamerunu bardzo gorąco prosił o pomoc w finansowaniu nauki, gdy był w klasie „Terminal T” – maturalnej technicznej o specjalności murarz. Jego rodzice nie żyją. Opiekuje się ponadto młodszą siostrą, z która mieszka w wynajętym mieszkaniu. Musiał zostawić w wiosce pozostałe rodzeństwo, bo nie jest w stanie pomóc im wszystkim i było to dla niego ogromnie trudne i bolesne. Bertandowi udało się skończyć szkołę średnia zawodową dzięki pomocy Adopcyjnej Mamy, która wzięła go pod swoją opiekę. Ponieważ dobrze się uczył postanowiliśmy mu pomóc. Zdał egzaminy i od zeszłego roku akademickiego jest uczniem tzw. szkoły profesjonalnej – kierunek: infografa. Nauka trwa dwa lata. Potrzebuje na rok szkolny 2015/16 jeszcze ok. 200 EUR. Kontakt:  adopcja@majaprzyszlosc.org.pl
 ABSOLWENCI PROGRAMU ADOPCYJNEGO / STYPENDIALNEGO
_Melissa _studentka 2014-15_ostatni rok chirurgia dentystyczna Melissa to jedna z bardziej najlepszych  studentek, samodzielna, dobra osoba, mająca wielu przyjaciół, który wspierają ja każdego dnia. Na jej ostatnim rok, niestety nie otrzymała obiecanej pomocy od władz miasta dlatgo poprosiła o pomoc. By mogła ukończyć studia i obronić się potrzebowała 1500 euro, ale część sumy ma z pracy i dzięki pomocy przyjaciół oraz Rodziców adopcyjnych, którzy wsparli ją i sfinansowali naukę i dyplom. Skończyła we wrześniu 2015 studia medyczne o specjalności: chirurgia dentystyczna i jest już samodzielna! Dziękujemy!
_Marineth_studentka od 2014-15 Marineth ma za sobą bardzo  trudne dzieciństwo. Tato Marineth nie żyje, mama oddała ją cioci, gdy była jeszcze malutkim dzieckiem.  Do roku 2013 mieszkała w Yaounde u cioci, która także bardzo starała się i finansowała jej naukę, jednak sama ma 4 swoich dzieci. Szczęśliwie zdała zdała egzaminy do dwuletniej szkoły pielęgniarskiej” L’ecole des Aide Soignants i rozpoczęła studia w roku akademickim 2013/14. Niestety w ostatnim roku na drodze do dalszej nauki stanęły pieniądze.
Oplata kosztów nauki i opłata za stancję. Łącznie 550 EUR. Dzięki pomocy wyjątkowym Rodzicom adopcyjnym w Fundacji Mają Przyszłość, którzy opłacili jej ostatni rok, Marineth skończyła pielęgniarstwo i od października 2015 roku pracuje w Ośrodku Zdrowia w Yaounde w swoim zawodzie! Dziękujemy!
druga od prawe Tatiana KY32 _2014r. Z pomocą osób zaangażowanych w program wspierania edukacji, szczególnie Adopcyjnego Taty,  Tatiana ukończyła w tym roku ostatni rok licencjatu Szkoły Pedagogicznej w Yaounde. W ostatnim roku nauka była podwójnie trudna z powodu ciężkiej sytuacji w domu i wsparcia dla mamy i młodszego rodzeństwa z racji bycia najstarsza w rodzinie. Wszystko się jednak udało! Dziękujemy!Na zdjęciu Tatiana z bratem.