ADOPCJA UCZNIA

Adopcja ucznia to pomoc ubogiemu dziecku w zdobyciu podstawowego wykształcenia.

Często zakup mundurka, książek, zeszytów i przyborów szkolnych jest dla rodziców barierą nie do przeskoczenia. W wielu szkołach wymagana jest także opłata czesnego. Dzieci w krajach skrajnie ubogich marzą o nauce, jakby instynktownie przeczuwały, że edukacja to jedyna droga do poprawy ich bytu. Dlatego zachęcam do przejrzenia placówek, które pomagają dzieciom zdobyć wykształcenie bo to jest dar nie do przecenienia jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi.