Co to jest „adopcja serca”

Adopcja serca jest to forma pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata. Z reguły polega ona na wsparciu finansowym konkretnego dziecka, którego celem jest umożliwienie dziecku edukacji. Program „adopcja serca” (adopcja na odległość) obejmuje także zdolną młodzież i również wiąże się z pomocą w zdobyciu wykształcenia lub nauką konkretnego zawodu. Między ofiarodawcą a podopiecznym tworzy się niepowtarzalna więź, często pomagający otrzymuje zdjęcie swojego podopiecznego a nawet listy.

Taką formą pomocy zawsze objęte są dzieci w ciężkiej sytuacji życiowej a nad wydatkami związanymi z edukacją, zdrowiem, wyżywieniem czuwają na miejscu misjonarze, wolontariusze, składając coroczny raport.

Podjęcie się „adopcji serca” musi być odpowiedzialna decyzją, która wiąże się z odpowiedzialnością za losy konkretnego dziecka, które wie że ma opiekuna i dzięki niemu ma co jeść i może chodzić do szkoły.

Dlatego ZAWSZE należy poinformować placówkę odpowiedzialna za dziecko, jeżeli ofiarodawca nie jest w stanie kontynuować „adopcji serca”.